Susanne Høeg     Psykologrådgivningen     Suomisvej 2, st. th.     1927 Frederiksberg C     CVR nr.: 30 45 28 52     Tlf.:  3013 7676     E-mail: susanne.hoeeg@gmail.com

Cand. Psych.     Autoriseret     Specialist og Supervisor i Børnepsykologi og Psykoterapi     * Medlem af Dansk Psykolog Forening

7676

Psykologrådgivningen     Susanne Høeg

Problemstillinger

 

· Har du oplevet problemer i form af tab, sorg, eksistentielle kriser og traumer i forbindelse med en alvorlig hændelse, invaliderende sygdom eller dødsfald.

· Er du præget af psykisk sårbarhed i form af stress og udbrændthed. Af uro og angst, tristhed og depression. Tankemylder, tvangstanker og tvangshandlinger eller spiseforstyrrelse samt medfølgende lavt selvværd, manglende selvtillid og usikkerhed på egne præstationer.

· Oplever du kontaktproblemer i nære relationer, isolation og ensomhed, eller har du været udsat for mobning.

· Har du problemer i familien, parforholdsproblemer, skilsmisse, samkvemsproblemer, eller har du brug for konfliktmægling.

· Er et nærtstående familiemedlem blevet alvorligt fysisk eller psykisk syg.

· Har du mistet et barn under graviditet, eller har du problemer med barnløshed. Går du i tanker om adoption.

· Ønsker du at igangsætte en personlig vækst og udvikling, fordi du oplever, du kommer til at indskrænke dine muligheder.

· Kan du som forældre i hverdagen være usikker på, hvorledes du skal forstå dit barns signaler, og dermed har brug for specifik støtte.